Product

อุปกรณ์ทดสอบและวัด

ในฐานะบริษัทวิศวกรรมที่มีชื่อเสียง SKF จำเป็นต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามมาตรฐานระดับสูงของบริษัท ระบบการวัดและการประกันคุณภาพซึ่งดำเนินการที่ศูนย์เทคโนโลยีคุณภาพ (Quality Technology Centre) ของเราเอง ได้จัดหาเครื่องมือมานาน 25 ปี

ในปัจจุบัน เราได้นำเสนอสินค้าและบริการเดียวกันนี้ให้กับลูกค้า SKF พัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีและเครื่องมือล่าสุดที่ได้รับการออกแบบมาเพื่องานตรวจหาความสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ของลูกค้าแต่ละราย เรามีแนวทางในการวัดแบบครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการประกันคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนชนิดกลมที่มีความเที่ยงตรงสูงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทดสอบจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมจาระบี

นอกจากนี้ SKF ยังร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ชำนาญการอื่น ๆ ได้ หากลูกค้าต้องการ บริการทั้งหมดที่เราจัดหาให้มีตั้งแต่การติดตั้ง การปรับตั้ง การฝึกอบรม (ทั้งในและนอกไซต์งาน) และกิจกรรมการติดตามผลที่ครอบคลุม นอกจากนี้ SKF มีเกจชนิดต่าง ๆ ที่หลากหลายสำหรับงานตรวจสอบแกนเพลา หรือช่องว่างภายในแนวรัศมีของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ซึ่งเกจดังกล่าวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีที่มีความเที่ยงตรงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตเครื่องมือกลและแกนหมุน รวมถึงบริการซ่อมแกนหมุน

-เทคโนโลยีและการวัด รวมถึง:
-การวิเคราะห์การมีลักษณะเป็นคลื่น ความกลม และรูปแบบ
-การทดสอบเสียงและความสั่นสะเทือนสำหรับตลับลูกปืน
-การทดสอบขนาด
-การตรวจสภาพด้วยสายตา
-การทดสอบโดยไม่ทำลาย
-เครื่องทดสอบจาระบี