Product

ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลังของ SKF ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ได้แก่ สายพาน โซ่ คัปปลิ้ง มู่เลย์ เฟืองโซ่ บุชชิ่งและฮับ

ชิ้นส่วนระบบส่งกำลังมีความจำเป็นในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท เพราะทำให้กระบวนการต่าง ๆ สามารถทำงานได้ โดยการเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องจักร

อุตสาหกรรมหลักบางประเภทที่เราให้บริการ
-เยื่อกระดาษและกระดาษ
-อาหารและเครื่องดื่ม
-น้ำมันและก๊าซ
-วัสดุ
-การทำเหมือง การแต่งแร่ และซีเมนต์
ไม่ว่าจะมีความท้าทายในการออกแบบอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโรงงานหรือเพื่อปรับปรุงการทำกำไรโดยรวม ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ SKF สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณได้

การช่วยธุรกิจของคุณในการลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์
โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF คุณกำลังลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะและคุณภาพสูงที่ทำให้เครื่องจักรกลของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหาย/การซ่อม (MTBF/R)
ซึ่งจะหมายถึงการประหยัดต้นทุนรวมอย่างมหาศาล เพราะเครื่องจักรของคุณมีช่วงอายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ลดลง และผลตอบแทนจากลงทุน (ROI) ดีขึ้น