Product

การตรวจสอบสภาพ

การตรวจสอบสภาพเป็นกระบวนการในการตัดสินสภาพของเครื่องจักรขณะทำงาน หลักสำคัญสู่โปรแกรมการตรวจสอบสภาพที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่:
-การทราบว่าจะต้องฟังอะไร
-ทราบวิธีการตีความ
-เมื่อใดที่ต้องนำความรู้มาใช้
การใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จช่วยให้สามารถซ่อมแซมปัญหาของส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดความขัดข้อง การตรวจสอบสภาพไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคลากรของโรงงานลดโอกาสที่จะเกิดความขัดข้องอย่างใหญ่หลวง แต่ยังช่วยให้สามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนได้ล่วงหน้า วางแผนกำลังคน และวางแผนการซ่อมแซมอื่น ๆ ในระหว่างระยะเวลาที่หยุดทำงานได้ด้วย SKF @ptitude Asset Management System

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ SKF @ptitude Asset Management System ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด และทำงานร่วมกับ CMMS ของคุณบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้ ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
-รวมข้อมูลสภาพเครื่องจักรทั้งหมดไว้ในโปรแกรมร่วมเพียงโปรแกรมเดียว
-แชร์ข้อมูลในระหว่างสายงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด
-หลีกเลี่ยงปัญหาการใช้เวลาในการเรียนรู้นาน
-และความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์
นำความสำเร็จไปใช้ในหน่วยงานอื่นๆ ได้

ฮาร์ดแวร์
-เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนของ SKF ช่วยให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมือใหม่ได้ประโยชน์จากการบำรุงรักษาด้วยการติดตามสภาพเครื่องจักรได้ SKF มีฮาร์ดแวร์การตรวจสอบสภาพที่หลากหลายและเครื่องมือสำหรับระบบออนไลน์ที่ครบถ้วน อย่างเช่น:
-เครื่องมือแบบพกพาสำหรับการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการวิเคราะห์สภาพเครื่องจักร รวมถึงการจัดการข้อมูล
-ระบบการตรวจสภาพและโปรแกรมจัดการข้อมูลสำหรับการบันทึก การหาแนวโน้ม การจัดเก็บ การสื่อสาร และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
-ระบบออนไลน์สำหรับการเฝ้าระวังสภาพเครื่องจักรและการป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
-เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนและระบบ Eddy Probe สำหรับการตรวจสอบเครื่องจักรที่สำคัญ
การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยการลงทุนและการฝึกอบรมที่น้อยมาก คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมการตรวจสอบสภาพใหม่ หรือเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ ประเมินตลับลูกปืนของมอเตอร์ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ซอฟต์แวร์
ประกอบด้วยสามโมดูล - นักวิเคราะห์ผู้ตรวจสภาพ และผู้สังเกตการณ์ <- SKF @ptitude Monitoring Suite เป็นเครื่องมือพื้นฐานในงานตรวจสอบสภาพ ที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลจำนวนมากของเครื่องจักรและข้อมูลของโรงงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพนี้ยอมรับข้อมูลจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลของ SKF ทั้งหมด และประสานใช้งานร่วมได้กับ SKF @ptitude Decision Support เพื่อช่วยให้การตัดสินใจในการทำงานมีประสิืทธิภาพและสอดคล้องกัน

โซลูชันส์การจัดการพลังงานและความยั่งยืน (Energy and Sustainability Management solutions)
โซลูชันส์การจัดการพลังงานและความยั่งยืนของ SKF ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาหนทางในการควบคุมการใช้พลังงาน และระบุโอกาสในการประหยัดพลังงานทั่วทั้งโรงงาน โซลูชันส์เหล่านี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการมากมาย ซึ่งเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ในโรงงานผลิตของเราทั่วโลกด้วยเช่นกัน

การสนับสนุนและบริการด้านงานตรวจสอบสภาพ
เพื่อช่วยให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพของ SKF ให้เกิดประโยชน์สูงสุด SKF จึงให้การสนับสนุนและบริการที่ครอบคลุม อันได้แก่
-การสนับสนุนทางเทคนิค
-แผนรองรับผลิตภัณฑ์
-การฝึกอบรม

โบรชัวร์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการสนับสนุนและบริการตรวจสอบสภาพ
SKF นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการตรวจสอบสภาพที่หลากหลายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร โบรชัวร์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้แสดงภาพรวมของผลิตภัณฑ์และบริการบางส่วน
-โบรชัวร์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการบำรุงรักษา ความน่าเชื่อถือ และการใช้งานสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด: เทคโนโลยีและบริการของ SKF โดยย่อ
-โบรชัวร์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ SKF Microlog Series: ภาพรวมของเครื่องมือจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบพกพาและแบบมือถือ
-โบรชัวร์รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพแบบครบวงจรของ SKF ภาพรวมของเครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือสูงสุดของเครื่องจักร